Et kunstnerhjem i Skagen

Michael & Anna Anchers Hus er nu slået sammen med Skagens Museum og Drachmanns Hus. Henvendelser vedrørende Anchers Hus bedes fremover rettet til Skagens Museum, tlf. 9844 64 44, mail: museum@skagensmuseum.dk

 
Anna Ancher er kommet hjem til Markvej. Astrid Noacks fortryllende statue er deponeret af Skagens Museum, og har fået en fornem placering i haven mellem Anchers Hus og Saxilds Gaard.

Michael og Anna Anchers Hus og Saxilds Gaard

IMG 2313

Kunstnerparret Anna og Michael Ancher købte huset på Markvej i 1884, efter at datteren Helga var født. I 30 år boede familien i den lange, lave længe, der ligger ud mod vejen. Da pladsen blev for trang, tegnede arkitekten Ulrik Plesner en atelierbygning mod nord (opført 1913), som blev forbundet med det oprindelige hus ved en mellembygning. Efter Michael Anchers død i 1927 og Anna Anchers i 1935, stod huset ubeboet. Helga Ancher, der døde i 1964, havde i sit testamente bestemt, at alt hvad hun efterlod sig skulle indgå i et fond, Helga Anchers Fond. Huset på Markvej med malerier og indbo blev restaureret og åbnet som museum i 1967.

Saxilds Gaard er nabo til Michael og Anna Anchers Hus. Bygningerne har fra slutningen af 1700-tallet og til 1959 været i familien Saxilds eje. Fra 1810-1919 var der bageri i gårdens østre længe. I 1989 blev ejendommen erhvervet som gave fra Aage V. Jensens Fonde. I Saxilds Gaard vises skiftende udstillinger, og der er desuden museumsbutik og café.

T: 9844 6444     E: museum@skagensmuseum.dk